KK Stav Concrete s.r.o. na facebooku!

Anhydritové potěry

Samonivelační anhydritové potěry vzhledem ke svým výborným specifickým vlastnostem nacházejí čím dál častější uplatnění převážně v bytové výstavbě.

Anhydrit je směs na bázi síranu vápenatého CaSO4, z ušlechtilých přísad tvořících pojivo a vody. Samonivelační anhydritový potěr díky svým samonivelačním vlastnostem vytlačuje klasické cementové potěry.

Oproti cementovým potěrům je u anhydritové směsi rychlejší doba pokládky, denní záběr cca 1 000–1 500 m2 (v nečlenitých a souvislých plochách), zkracuje se výrazně technologická přestávka doby tuhnutí (již po 48 hodinách je povrch plně pochozí a po 5 dnech kompletně vytvrzen; uvádí se cca 1 cm anhydritu = 1 den, na rozdíl od standardního cementového potěru je doba do kompletního vytvrzení udávána po 21 dnech).

Díky svým samonivelačním vlastnostem má rovněž ideální použití při realizaci podlah s podlahovým vytápěním, kde dochází k dokonalému zalití teplovodních rozvodů a téměř dokonalé rovinatosti, danou plochu není potřeba při pokládání dalších vrstev (keramická dlažba, koberec) již dále upravovat cementovou ani jinou vyrovnávací stěrkou.

Samonivelační anhydritový potěr není na rozdíl od klasických cementových potěrů zapotřebí průběžně hutnit (vibrační lištou, pěchy atd.), samonivelační anhydritová směs se v jednom technologickém kroku zhutní, odvzdušní a urovná do roviny pomocí natřásání. K natřásání se používají „čeřicí tyče“ různých délek. Čeření se provádí ve 3 krocích: 2x prohutnění až na podklad (tzv. do kříže) a 1x povrchové rozvlnění směsi anhydritu pro dosažení dokonalé roviny povrchu. Dlouhá doba zpracovatelnosti anhydritu umožňuje provádět urovnání najednou v celé ploše, čímž je dosaženo dokonalé homogenity a návaznosti, která zaručuje bezkonkurenční rovinu výsledného povrchu.

Technické parametry:

  • Vysoká zatížitelnost po 5 dnech
  • Extrémní pevnost v tlaku po 28 dnech je minimálně 20 MPa
  • Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech je 5–6 MPa
  • Objemová hmotnost po 28 dnech zrání potěru je 2 100 kg.m–3
  • Hodnot vyzrálost pro pokládku podlahové krytiny parotěsné (% hm. zbytkové vlhkosti) max. 0,5 % hmota zatížení na každý centimetr tloušťky potěru je 0,21 kN.m–2
  • Vyzrálost pro pokládku podlahové krytiny paropropustné (% hm. zbytkové vlhkosti) max. 1 % hm.
  • Součinitel teplotní roztažnosti ? = 12.10–6 K–1
  • Součinitel tepelné vodivosti ? = 1,2 W.m–1 K–1

связаться с нами

адрес компании
Bořivojova 878 / 35, 130 00 Praha 3

филиал Моравы
Galašova 156, 753 01 Hranice


KK Stav s.r.o. на Facebook