KK Stav Concrete s.r.o. na facebooku!

Špeciálne zakladanie pod stroje - betónové pätky

V rámci realizácie podláh u nových výrobných hál alebo pri rekonštrukcii pôvodných hál na nové výrobné priestory s nutnosťou umiestnenie obrábacích, výrobných a iných zariadení o vysokej hmotnosti a vplyvoch na okolie, alebo naopak v prípade potreby zamedziť vplyvu z okolia na tieto zariadenia je potrebné vyrobiť samostatný základ.

Vplyvy na okolie hodnotíme podľa ich účinku, veľkosti a intenzity - frekvencie. Ako rozhodujúce pre takýto návrh vnímame statický tlak, rozmerové pôsobenie na podklad, rozmery plochy, na ktorú sa prenáša spolu s dynamickým zaťažením (vibrácie). Jedná sa o obrábacie stroje, robotizované technologické linky a lisy najmä v strojárskej výrobe.

Vplyvy z okolia v rámci špeciálneho zakladanie posudzujeme z hľadiska veľkosti a frekvencie dynamickej záťaže (vibrácie).

Rozmery v horizontálnom smere sú dané rozmerom technológie, respektíve jej kotviacich prvkov, s pripočítaním minimálna šírka do všetkých strán, ktorá zodpovedá pevnosti požadovanej vzniknutú záťažou. Vo vertikálnom smere sa jedná o rozmer tiež daný budúcim tlakom technológie na základ (dynamický + statický) spolu s vplyvmi z podložia - jeho únosnosť, skladba a druh hornín, výšková úroveň spodných vôd a iné. Poznáme základy o hĺbke až 8 000 mm.

Vystuženie sa vykonáva oceľovými prútmi zo rebierkové ocele spojenými vyviazaním s tvarovanými strmienky s priemerom a rozmeru podľa výpočtu na základe všetkých faktorov záťaže. V členitých povrchoch základov kopíruje vystuženie členitosť. U jednoduchších základov sa využíva aj vystúpením z už zvarených sietí zo rebierkové ocele. Vystuženie sa vykonáva po celom obvode základu, na miestach s vyššími požiadavkami na únosnosť je výstuha početnejšie, naopak stredom základu menej.

Základ je tvorený z betónu C30/37 dôkladne vibrovaným ponorným vibrátorom sa strojovo zahlazeným povrchom (danú zhotovenú plochu ďalej zhutňuje a zaťahuje nežiaduce kaverny) ako podkladom pre finálnu odolnú vrstvu, ktorá je podstatná pre jeho ochranu pred látkami z technológie, ktoré sú príčinou degradácie povrchu. Pre tieto účely sú najvhodnejšie živicové nátery a stierky.

Antivibračná vložka pre zamedzenie vplyvu dynamickej záťaže na základ budúcej technológie, alebo od neho, sa používa v hrúbkach od 8 do 30 mm (korok, XPS) a výške podľa styku s okolitou podlahou či podložím ( pre zamedzenie vibrácií od základu), podľa druhu (veľkosti) základu, ktorý zodpovedá vyššie popísanému statickému tlaku. Existuje veľkosť záťaže vyžadujúce antivibračné opatrenia cez celú výšku špeciálneho základu.

Hornú hranu antivibračné vložky na podlahové doske je nutné ošetriť vhodným povrchom zamedzujúcim jej stláčanie a vniknutiu cudzích predmetov, tekutín a nečistôt. Pre tieto úpravy sa používajú pružné tmely o dostatočnej odolnosti proti látkam vyskytujúcim sa v okolí (chladiace a mazacie emulzie, oleje, voda) a prídržnosti. Najvhodnejšie pre toto použitie sú materiály na báze polyuretánu, ktoré svojou priľnavosťou k podkladu, rozťažnosťou, pevnosťou a odolnosťou spĺňajú požadované kritériá.

Výšková členitosť základu je podľa potreby odvodu technologických kvapalín do jímky opatrené čerpadlom pre prečerpávanie, alebo vzniká ďalej súvisiacimi technologickými časťami, ako je hydroagregát pohonu, motory či servomotory pohybu častí technológie.

Agregáty pohonu umiestnené na základu súvisiace s prevádzkou výrobnej technológie produkujú dynamickú záťaž. Ak by záťaž narušovala správny chod celku, vyžiadala by si samostatný špeciálny základ aj antivibračné opatrenia.

fotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto

KK Stav Concrete s.r.o. - Informácie o průmyslových podlahách, betonových podlahách, litých podlahách

Kontaktný telefón +420 731 520 145 / +420 736 622 435
Napíšte nám info(a)kkstav.cz


Realizácia priemyselných podláh,
strojne hladených betónov, monolitov, epoxidových stierok
, liatych a dekoratívnych podláh

Kontaktujte nás

Sídlo spoločnosti:
Bořivojova 878 / 35, 130 00 Praha 3

Pobočka morava
Galašova 156, 753 01 Hranice


KK Stav s.r.o. na facebooku

Odkazy