KK Stav Concrete s.r.o. na facebooku!

Lajnovanie a dopravné značenie

Bezpečnostné dopravné značenie je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou mnohých občianskych objektov, nákupných centier, výrobných hál a ďalších, v ktorých bez značenia parkovacích státí, únikových ciest, vyznačenie požiarnych schodísk, označenie miest pre osoby so zdravotným postihnutím, prikázaných smerov a ďalších nie je ani teoreticky možné dané dielo v dnešnej dobe riadne skolaudovať.

Existuje rad vykonávacích postupov pre dopravné a bezpečnostné značenie , je tu však nutné prihliadať na účel, akému má dané značenie slúžiť. Jedná sa o použitie farieb akrylátových, epoxidových, MMA farieb a značenie pomocou pások.

  • Akrylátové farby - používajú sa k dopravnému značenie predovšetkým podzemných garáží parkovacích domov, obchodných centier, hotelov atď Ich veľkou výhodou je relatívne priaznivá cena a krátka doba medzi aplikáciou a možnosťou používania po vytvrdnutí (cca 60 minút). Je vhodná na strojne hladené betónové plochy, asfalty, nedá sa použiť na silne znečistené povrchy (priesaky oleja, kyselín a pod).
  • Epoxidové farby - jedná sa o dvoch-a viaczložkové epoxidové farby, ktoré je možné aplikovať v rôznych farebných modifikáciách podľa priania zákazníka. Kvôli technologickým prestávkam medzi jednotlivými procesmi je tu dlhší čas realizácie (7-48 hodín - podľa klimatických podmienok). Epoxidové dopravné a bezpečnostné dopravné značenie nemožno vykonávať striekaním, všetko je aplikované ručne do šablón (remienkový). Pri značenie epoxidovými farbami sa najprv odstráni existujúce značenie, odstráni sa (prebrúsenie) a vysajú nečistoty, nasleduje penetrácia (môže byť nasýtená plnivom kremičitého piesku rôznych frakcií s ohľadom na požadovanú protišmykovosť podlahových čiar) a finálna vrstva v požadovanom farebnom odtieni. Vďaka tejto technológii je možné súčasne docieliť i mierneho vyrovnávanie súčasného podkladu. Tento typ dopravného značenia má najširšie uplatnenie v priemyselných objektoch (výrobné závody, skladovacie haly atď).
  • MMA farby - systém použitie metyl-metakrylátových živíc nachádza svoje najvýznamnejšie uplatnenie tam, kde rozhoduje rýchlosť pokládky (nemožnosť prerušenia prevádzky) alebo existujúce povrch vykazuje veľké množstvo nečistôt spôsobených opotrebovaním a prevádzkou (priesaky olejov, ropné škvrny atď) - funguje aj na úplne zaolejovaných podkladoch. Doba vytvrdzovania cca 60 minút, plná zaťažiteľnosť cca za 3 hodiny, podľa klimatických podmienok. Tieto typy dopravného značenia teda nachádzajú svoje široké uplatnenie vo výrobniach sa "špinavým prevádzkou" (strojárske závody, výrobné priestory s nepretržitou prevádzkou a iné), kde podkladová vrstva býva značne znečistená vplyvom prevádzky a nutnosť bezpečnostného značenia je potrebná (koridorovú chodby, skladovacie miesta pre daný sortiment výrobkov a tovaru a pod).
fotofotofotofoto

KK Stav Concrete s.r.o. - Informácie o průmyslových podlahách, betonových podlahách, litých podlahách

Kontaktný telefón +420 731 520 145 / +420 736 622 435
Napíšte nám info(a)kkstav.cz


Realizácia priemyselných podláh,
strojne hladených betónov, monolitov, epoxidových stierok
, liatych a dekoratívnych podláh

Kontaktujte nás

Sídlo spoločnosti:
Bořivojova 878 / 35, 130 00 Praha 3

Pobočka morava
Galašova 156, 753 01 Hranice


KK Stav s.r.o. na facebooku

Odkazy