KK Stav Concrete s.r.o. na facebooku!

Anhydritové potery

Samonivelizačné anhydritové potery vzhľadom k svojim výborným špecifickým vlastnostiam nachádzajú čím ďalej častejšie uplatnenie prevažne v bytovej výstavbe.

Anhydrit je zmes na báze síranu vápenatého CaSO4, z ušľachtilých prísad tvoriacich spojivo a vody. Samonivelačný anhydritový poter vďaka svojim samonivelačným vlastnostiam vytláča klasické cementové potery.

Oproti cementovým potěrům je u anhydritové zmesi rýchlejšia doba pokládky, denný záber cca 1 000-1 500 m 2 (v nečlenitých a súvislých plochách), skracuje sa výrazne technologická prestávka doby tuhnutia (už po 48 hodinách je povrch plne pochôdzna a po 5 dňoch kompletne vytvrdený; uvádza sa cca 1 cm anhydritu = 1 deň, na rozdiel od štandardného cementového poteru je doba do kompletného vytvrdnutí udávaná po 21 dňoch).

Vďaka svojim samonivelačným vlastnostiam má tiež ideálne použitie pri realizácii podláh s podlahovým vykurovaním, kde dochádza k dokonalému zaliatie teplovodných rozvodov a takmer dokonalé rovinatosti, danú plochu nie je potrebné pri pokladaní ďalších vrstiev (keramická dlažba, koberec ) už ďalej upravovať cementovou ani inú vyrovnávacej stierkou.

Samonivelizačný anhydritový poter nie je na rozdiel od klasických cementových poterov potrebné priebežne hutniť (vibračné lištou, baranidlá atď), samonivelačný anhydritový zmes sa v jednom technologickom kroku zhutní, odvzdušní a urovná do roviny pomocou natriasanie. K natriasanie sa používajú "Cerić tyče" rôznych dĺžok. Čírenie sa vykonáva v 3 krokoch: 2x prohutnění až na podklad (tzv. do kríža) a 1x povrchové rozvlneie zmesi anhydritu pre dosiahnutie dokonalej roviny povrchu. Dlhá doba spracovateľnosti anhydritu umožňuje vykonávať urovnanie naraz v celej ploche, čím je dosiahnuté dokonalé homogenity a nadväznosti, ktorá zaručuje bezkonkurenčné rovinu výsledného povrchu.

Technické parametre:

  • Vysoká zaťažiteľnosť po 5 dňoch
  • Extrémna pevnosť v tlaku po 28 dňoch je minimálne 20 MPa
  • Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch je 5-6 MPa
  • Objemová hmotnosť po 28 dňoch zrenia poteru je 2 100 kg.m -3
  • Hodnôt vyzretosť pre pokládku podlahové krytiny parotesné (% hm. zvyškovej vlhkosti) max 0,5% hmota zaťaženie na každý centimeter hrúbky poteru je 0,21 kN.m -2
  • Vyzretosť pre pokládku podlahové krytiny paropriepustné (% hm. zvyškovej vlhkosti) max 1% hm.
  • Súčiniteľ teplotnej rozťažnosti? = 12.10-6 K -1
  • Súčiniteľ tepelnej vodivosti? = 1,2 W.m-1 K -1
fotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto

Ponuka služieb

Strojné čistenie podláh

Strojné čistenie podláh

Strojové čistenie podláh v priemyselných objektoch zahŕňa zameta...

KK Stav Concrete s.r.o. - Informácie o průmyslových podlahách, betonových podlahách, litých podlahách

Kontaktný telefón +420 731 520 145 / +420 736 622 435
Napíšte nám info(a)kkstav.cz


Realizácia priemyselných podláh,
strojne hladených betónov, monolitov, epoxidových stierok
, liatych a dekoratívnych podláh

Kontaktujte nás

Sídlo spoločnosti:
Bořivojova 878 / 35, 130 00 Praha 3

Pobočka morava
Galašova 156, 753 01 Hranice


KK Stav s.r.o. na facebooku

Odkazy