KK Stav Concrete s.r.o. na facebooku!

Epoxidové podlahy

řez podlahy

 1. Stávající podklad – degradovaný beton, poškozená podlahová konstrukce
 2. Penetrace + zásyp křemičitého písku
 3. Fiální vrstva s UV filtrem
Příprava podkladu - požadavky na podklad
Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí a zdrsněn – např. broušením, frézováním, tryskáním pomocí ocelových kuliček s dokonalým odsátím volných částí
Podklad musí být zbaven prachu a veškerých nečistot, které můžou sloužit jako nežádoucí separátor
Povrchová vlhkost stávající podlahové konstrukce nesmí být vyšší než 4 %
Pevnost v odtrhu povrchové vrstvy musí být vyšší než 1,5 N / mm2
Spotřeba materiálu
Penetrace 0, 3 – nátěrová, tahaná – 0,75 – 1,2 kg / m2 – záleží na stávajícím podkladu ( jeho savosti a dalších aspektech ). Pevnost v tlaku – 60 N / mm2, pevnost v tahu – 40 N / mm2, pevnost v ohybu - 45 N / mm2, plně vytvrzený za 7 dní, mechanická pevnost – 3 – 5 dní , plně vytvrzený – 7 dní, schnutí při ideální teplotě ( 20 stupňů ) – 24 hodin
Vrchní vrstva ( litá podlaha – epoxidová stěrka ) – již s UV filterm proti zašloutnutí

 • Vrchní vrstva ( litá podlaha – epoxidová stěrka ) – již s UV filterm proti zašloutnutí
 • Síla vrstvy cca 1, 3 mm ( minimální spotřeba – 2 Kg / m2, spotřeby od 2 – 3 Kg / m2 )
 • Pochůzný při ideální teplotě – 24 – 36 hodin
 • Plně vytvrzený – 7 dní ( opět při ideální teplotě, vlhkosti atd… )
 • Pevnost v tlaku – 52 N / mm2
 • Pevnost v ohybu – 40 N / mm2
 • Přídržnost – 3,0 MPa
 • Protiskluznost – za suha – 0,8
 • Protiskluznost – za mokra – 0,7
 • Teplotní odolnost - + 50 C ( krátkodobě lze do 80 stupnů, viz třídy teplotních deformací a odolností )
Celková mocnost skladby:
Epoxidové nátěry - 0,7 – 1,2 mm ( max. 2 mm ) – záleží na frakcí plniva – křemičitého písku
Epoxidové stěrky – ( lité stěrky ) – 2 – 3 mm
Polymerbetony – ( silnovrstvé stěrky ) – 3 – 7 mm
Bezprašné tenkovrstvé nátěry – 0,3 – 0,4 mm

Podlahové systémy z epoxidových pryskyřic výrazně zvyšují kvalitativní parametry podlah, hlavně co se týče mechanických, fyzikálních a chemických vlastností.

Jedním z hlavních použití těchto podlahových systémů jsou výrobní haly, potravinářský průmysl, chemické provozy, výstavní plochy, garážová stání, supermarkety a další.

Systémy z epoxidových pryskyřic se dají aplikovat na nejrůznější stávající podklady – nové, strojně hlazené betonové podlahy, vyzrálé betony, zvětralé a jinak poškozené betonové plochy, staré nátěry, keramická a teracová dlažba, asfaltobetony a další.

Pro každý z daných typů provozů a podle požadovaných fyzikálních, chemických a estetických vlastností se volí různé skladby podlahových systémů – bezprašné tenkovrstvé nátěry, silnovrstvé nátěry, samonivelační lité stěrky, přesypávané stěrkové systémy.

 • Bezprašné tenkovrstvé nátěry – tloušťka vrstvy 0,3–0,4 mm, bezprašná povrchová úprava stávajících podlahových konstrukcí, lze provádět v mnoha barevných variantách. Jsou vhodné pro méně namáhané typy provozů, např. pro průmyslové podlahy kotelen, technických místností a další.
 • Silnovrstvé nátěry – tloušťka vrstvy 0,7–1,2 mm (až 2 mm – záleží na použité frakci plniva v podobě křemičitého písku). U základní kompozice se jedná o základní šedou barvu, lze ji však různě tónovat zvoleným pigmentem. Nacházejí své největší uplatnění jako finální povrch u strojně hlazených betonových ploch v podzemních garážích, ve výrobních a skladovacích halách.
 • Lité stěrky – tloušťka vrstvy 2–3 mm. Lze docílit hladké či polohladké povrchové úpravy výsledného povrchu v závislosti na zvolené frakci křemičitého písku a způsobu užívání. Výsledný povrch může být lesklý, pololesklý až matný, podle požadavků zákazníka. Jsou mechanicky a chemicky velmi odolné. Možnost celé škály barevných odstínů podle vzorníku RAL. Jejich hlavní využití je ve výrobních a skladovacích prostorech, v expedičních halách, prodejních prostorech, kancelářích a jinde.
 • Přesypávané stěrkové systémy (polymerbetony) – tloušťka vrstvy 3–7 mm, jedná se o rozšíření systému litých epoxidových stěrek za použití vyšší zrnitostní frakce křemičitého písku, který bývá v každé vrstvě přesypáván a dochází k navýšení konstrukční výšky podlahového systému a tím k jeho lepším mechanickým vlastnostem. Své hlavní použití nacházejí v těžkých výrobních provozech, kde se požaduje velká únosnost výsledné vrstvy.

Technické parametry:

 • Plná zatížitelnost po 7 dnech
 • Podklad pro aplikaci musí mít zbytkovou vlhkost maximálně 4 %
 • Ideální klimatické podmínky okolo 20 °C, minimální teplota 5 °C
fotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto

KK Stav Concrete s.r.o. - Informace o průmyslových podlahách, betonových podlahách, litých podlahách

Kontaktní telefon: +420 731 520 145 / +420 736 622 435
Napište nám: info(a)kkstav.cz


Realizace průmyslových podlah,
strojně hlazených betonů,monolitů, epoxidových stěrek,
litých a dekorativních podlah

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti:
Bořivojova 878 / 35, 130 00 Praha 3

Pobočka morava:
Galašova 156, 753 01 Hranice


KK Stav s.r.o. na facebooku

Odkazy