KK Stav Concrete s.r.o. na facebooku!

Lajnování a dopravní značení

Bezpečnostní dopravní značení je v dnešní době nedílnou součástí mnoha občanských objektů, nákupních center, výrobních hal a dalších, v nichž bez značení parkovacích stání, únikových cest, vyznačení požárních schodišť, označení míst pro osoby se zdravotním postižením, přikázaných směrů a dalších není ani teoreticky možné dané dílo v dnešní době řádně zkolaudovat.

Existuje řada prováděcích postupů pro dopravní a bezpečnostní značení, je zde ovšem nutné přihlédnout k účelu, jakému má dané značení sloužit. Jedná se o použití barev akrylátových, epoxidových, MMA barev a značení pomocí pásek.

  • Akrylátové barvy – používají se k dopravnímu značení především podzemních garáží parkovacích domů, obchodních center, hotelů atd. Jejich velkou výhodou je relativně příznivá cena a krátká doba mezi aplikací a možností používání po vytvrzení (cca 60 minut). Je vhodná na strojně hlazené betonové plochy, asfalty, nedá se použít na silně znečištěné povrchy (průsaky oleje, kyselin apod.).
  • Epoxidové barvy – jedná se o dvou- a vícesložkové epoxidové barvy, které lze aplikovat v různých barevných modifikacích podle přání zákazníka. Kvůli technologickým přestávkám mezi jednotlivými procesy je zde delší doba provádění (7–48 hodin – podle klimatických podmínek). Epoxidové dopravní a bezpečnostní dopravní značení nelze provádět stříkáním, vše je aplikováno ručně do šablon (opáskování). Při značení epoxidovými barvami se nejprve odstraní stávající značení, odstraní se (přebroušení) a vysají nečistoty, následuje penetrace (může být nasycena plnivem křemičitého písku různých frakcí s ohledem na požadovanou protiskluznost podlahových čar) a finální vrstva v požadovaném barevném odstínu. Díky této technologii lze současně docílit i mírného vyrovnávání stávajícího podkladu. Tento typ dopravního značení má nejširší uplatnění v průmyslových objektech (výrobní závody, skladovací haly atd.).
  • MMA barvy – systém použití metyl-metakrylátových pryskyřic nachází své nejvýznamnější uplatnění tam, kde rozhoduje rychlost pokládky (nemožnost přerušení provozu) nebo stávající povrch vykazuje velké množství nečistot způsobených opotřebováním a provozem (průsaky olejů, ropné skvrny atd.) – funguje i na zcela zaolejovaných podkladech. Doba vytvrzování cca 60 minut, plná zatížitelnost cca za 3 hodiny, podle klimatických podmínek. Tyto typy dopravního značení tudíž nacházejí své široké uplatnění ve výrobnách se „špinavým provozem“ (strojírenské závody, výrobní prostory s nepřetržitým provozem a jiné), kde podkladní vrstva bývá značně znečištěná vlivem provozu a nutnost bezpečnostního značení je potřebná (koridorové chodby, skladovací místa pro daný sortiment výrobků a zboží apod.).
fotofotofoto

KK Stav Concrete s.r.o. - Informace o průmyslových podlahách, betonových podlahách, litých podlahách

Kontaktní telefon: +420 731 520 145 / +420 736 622 435
Napište nám: info(a)kkstav.cz


Realizace průmyslových podlah,
strojně hlazených betonů,monolitů, epoxidových stěrek,
litých a dekorativních podlah

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti:
Bořivojova 878 / 35, 130 00 Praha 3

Pobočka morava:
Galašova 156, 753 01 Hranice


KK Stav s.r.o. na facebooku

Odkazy