KK Stav Concrete s.r.o. na facebooku!

Cementové stěrky

Samonivelační cementové stěrky jsou nejčastěji aplikovány jako finální nebo vyrovnávací vrstvy vyzrálých betonových podlah. Jsou vytvořeny smícháním vody, průmyslově vyráběné suché práškové směsi na bázi cementu, plniv a specifických příměsí dle různých požadavků uplatnění (mocnost vrstvy, barevná modifikace…).

Samonivelační cementové stěrky jako finální vrstva vytvářejí vzhled podlahy s hladkým jednoduchým povrchem s minimem spár, který je pro tento druh podlah typický. Typická barevná nejednotnost, která by u syntetických podlah byla spíše závadou, dotváří charakteristické oživení vzhledu. Proto tyto podlahy můžeme nyní vidět kromě průmyslových prostor také v řadě komerčních a obytných objektů, jako jsou prodejny, kavárny, kancelářské prostory, výstavní síně a podobně.

Další oblastí využití průmyslových materiálů jsou rekonstrukce historických budov, kde lité samonivelační stěrky vhodně doplňují starší stavební materiály, jako jsou kámen, hrubé omítky a dřevo. Jejich výhodou ve starších objektech je paropropustnost, která umožňuje použití i ve stavbách bez důkladné izolace proti vlhkosti.

Pro správnou funkci cementové stěrky je nejdůležitější dodržet technologickou kázeň:

  • Pečlivá příprava podkladu, který bývá předem upravován – tryskáním (odstranění nesoudržných vrstev podlahy) a broušením (důsledné odstranění celé vrstvy poškozené karbonatací nebo provozem až na nosný agregát – hrubší povrch je vhodnější než hladké vybroušené plochy).
  • Pečlivá sanace podkladu – vyplnění trhlin a výtluků, použití spínacích kotev, nahrazení neúnosných částí, odstranění mastnot a jiných nečistot.
  • Důkladné zatěsnění stávajících spár v podlahové konstrukci a zafixování jejich polohy pro opětovné proříznutí (dilatační spáry je nutno nařezat 48 hodin po pokládce, místo vedení spáry musí souhlasit se spárou v podkladní vrstvě, prvky vetknuté k podlahové konstrukci (sloupy, zabudované stojky) je vhodné oddělit distanční vložkou.
  • Penetrace podkladu – nanáší se ve dvou vrstvách, v různých ředicích poměrech podle specifikace použité penetrační hmoty, která později slouží jako adhezní můstek.
  • Míchání a rozprostření stěrky – dávkování záměsové vody musí být konstantní (barevné samonivelační stěrky jsou náchylnější na změnu barvy v důsledku rozdílného dávkování vody). Rozprostírání namíchané samonivelační cementové směsi se provádí pomocí hladké stěrky nebo stěrky s jemnými trojúhelníkovými zuby (nesmí se nikdy stavět kolmo k povrchu, ale pod úhlem tak, aby byl povrch stěrky uhlazován). Stěrku je vždy nutné odvzdušnit hřebovým válečkem, kde začínáme ve směru kolmém na směr pokládky, druhé vedení válečku je ve směru pokládky.

Technické parametry:

  • Tloušťka vrstvy 3– 5 mm v jednom kroku (možnost více kroků)
  • Pochůznost po 2–4 hodinách
  • Plné zatížení po 3–7 dnech
  • Pevnost v tlaku 45 MPa
  • Obrus dle BCA 0,040 mm

KK Stav Concrete s.r.o. - Informace o průmyslových podlahách, betonových podlahách, litých podlahách

Kontaktní telefon: +420 731 520 145 / +420 736 622 435
Napište nám: info(a)kkstav.cz


Realizace průmyslových podlah,
strojně hlazených betonů,monolitů, epoxidových stěrek,
litých a dekorativních podlah

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti:
Bořivojova 878 / 35, 130 00 Praha 3

Pobočka morava:
Galašova 156, 753 01 Hranice


KK Stav s.r.o. na facebooku

Odkazy